Yuria – she’s a dancer

Yuria Takahashi – 17 yo dance apprentice during the season 2023/27 at Theater Plauen-Zwickau